НИЙТЛЭЛ

ХАЯГДААГҮЙ ХОГ

Өнөөдөр өглөө гэрээсээ гараад алхаж байхад нэг бухимдалтай байлаа яг ямар шалтгаанаар уур минь хүрч